ThanhCa.org
TÌM KIẾM NHANH
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z 0 - 9
Tìm kiếm chi tiết ...
THỐNG KÊ
TRAFFIC RANKINGS

 

Tìm Kiếm (Không cần gõ tiếng việt có dấu)
   
Hợp Xướng
Tên bài hát
PDF MP3

Trình bày: Ca Đoàn Hiển Linh
Tác giả: Adolphe Charles Adam - Lời Việt: Giáo Hoàng   /   315   /   277

Trình bày: Ca Đoàn Hiển Linh
Tác giả: Peter Lutkin - Lời Việt: N.Q.Đ  /   386   /   206

Trình bày: Hợp xướng Pio X
Tác giả: Tiến Linh - Lời: Lm. Đỗ Xuân Quế  /   426   /   231

Trình bày: Hợp xướng Pio X
Tác giả: Tiến Linh  /   458   /   247

Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tác giả: Phan Hùng  /   371   /   266

Trình bày: Bích Hiền - Ca đoàn Sao mai
Tác giả: Phan Hùng  /   188   /   178

Trình bày: Diệu Hiền - Ca Đoàn Sao Mai
Tác giả: Phan Hùng  /   416   /   192

Trình bày: Thanh Ngọc - Ca đoàn Sao Mai
Tác giả: Phan Hùng  /   298   /   226

Trình bày: Nguyễn Hồng Ân - Ca đoàn Sao Mai
Tác giả: Phan Hùng  /   320   /   197

Trình bày: Ns. Thế Thông - Lam Phương - Ca đoàn Sao Mai
Tác giả: Phan Hùng  /   374   /   209

Trình bày: Diệu Hiền - Ca Đoàn Sao Mai
Tác giả: Phan Hùng  /   544   /   209

Trình bày: Ánh Tuyết - Bích Huyền - Ca đoàn Thánh Gia (Xuân Lộc)
Tác giả: Phan Hùng  /   414   /   267

Trình bày: Nguyễn Hồng Ân - Ca đoàn Sao Mai
Tác giả: Phan Hùng  /   223   /   191

Trình bày: Thanh Ngọc - Ca đoàn Sao Mai
Tác giả: Phan Hùng  /   299   /   200

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Phục Sinh - Tam Hà
Tác giả: Lm. Kim Long  /   383   /   230

Trình bày: Hợp Xướng
Tác giả: Ngọc Linh  /   500   /   314

Trình bày: Sr. Ngọc Hạnh - Sr. Phương Dung
Tác giả: Ngọc Linh  /   240   /   185

Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tác giả: Trần Minh Hứa  /   257   /   182

Trình bày: Ca Đoàn Dầu Tiếng
Tác giả: Hải Nguyễn - Thơ: Rabindranath Tagore - Bản  /   332   /   202

Trình bày: Ca Đoàn Vượt Qua
Tác giả: Lm. Kim Long  /   262   /   190

Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tác giả: Lm. Kim Long  /   239   /   204

Trình bày: Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Tác giả: Hải Linh  /   240   /   199

Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tác giả: Liên Bình Định - Thơ: Hàn Mặc Tử  /   813   /   433

Trình bày: Ca Đoàn Sao Mai
Tác giả: Liên Bình Định - Thơ: Hàn Mặc Tử  /   907   /   447

Trình bày: Ca Đoàn Trinh Vương
Tác giả: Lm. Vũ Đình Trác - Hải Linh  /   892   /   434

Trình bày: Ca Đoàn Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
Tác giả: Ngọc Linh  /   878   /   394

Trình bày: Ban Hợp Xướng Hồng Ân
Tác giả: Văn Duy Tùng  /   2134   /   569

Trình bày: Quỳnh Anh - Eban's Tú - Hợp Xướng Suối Việt
Tác giả: Nguyễn Bách  /   427   /   760

Trình bày: Quỳnh Anh - Eban's Tú - Hợp Xướng Suối Việt
Tác giả: Nguyễn Bách  /   524   /   5325

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Hải Linh  /   1759   /   493

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Hải Linh  /   1262   /   454

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Phạm Đức Huyến  /   1515   /   526

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Hải Linh  /   1566   /   525

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Phạm Đức Huyến  /   1191   /   474

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Hải Linh  /   698   /   446

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Phạm Đức Huyến  /   1110   /   488

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Hải Linh  /   786   /   440

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Phạm Đức Huyến  /   1615   /   537

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Hương Kinh
Tác giả: Hải Linh  /   777   /   456

Trình bày: Ban Hợp Xướng Ca Đoàn Tam Hà
Tác giả: Viết Chung  /   1286   /   531
ĐĂNG NHẬP

 
CA SỸ QUỐC TẾ
HỖ TRỢ

Request Music

Liên Hệ

Trang này tải hết 0.06676 giây(s)
© ThanhCa.org