ThanhCa.org
TÌM KIẾM NHANH
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z 0 - 9
Tìm kiếm chi tiết ...
THỐNG KÊ
TRAFFIC RANKINGS

 

Tìm Kiếm (Không cần gõ tiếng việt có dấu)
   
Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ
Chưa có thông tin gì về album Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ
NGHE ALBUM Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ
Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ
Tên bài hát
PDF MP3

Trình bày: Bích Hiền
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   264   /   168

Trình bày: Diệu Hiền
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   419   /   181

Trình bày: Bích Hiền
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   329   /   226

Trình bày: Ngọc Mai
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   353   /   194

Trình bày: Bích Hiền
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   340   /   198

Trình bày: Kim Thư
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   690   /   262

Trình bày: Kim Thư
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   226   /   220

Trình bày: Lm. Kiến Thành
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   317   /   239

Trình bày: Việt Thắng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   695   /   281

Trình bày: Kim Thư
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   583   /   368

Trình bày: Kim Thư
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   448   /   312

Trình bày: Vũ Phong
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   689   /   471

Trình bày: Kim Thư - Việt Thắng - Nhóm BCM
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   339   /   264

Trình bày: Tú Mỹ - Việt Thắng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   388   /   279

Trình bày: Việt Thắng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   336   /   274

Trình bày: Việt Thắng - Nhóm BCM
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   538   /   333

Trình bày: Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   1043   /   387

Trình bày: Thanh Kỳ
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   1181   /   394

Trình bày: Tốp Ca
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   651   /   511

Trình bày: Kim Cúc
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   507   /   310

Trình bày: Phương Thảo (ĐN)
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   494   /   341

Trình bày: Phương Thảo (ĐN)
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   516   /   350

Trình bày: Phương Thảo ĐN - Lm. Nguyên Lễ
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   721   /   424

Trình bày: Phương Thảo ĐN - Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   473   /   349

Trình bày: Quyết Thắng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   648   /   382

Trình bày: Phương Thảo ĐN - Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   536   /   330

Trình bày: Anh Phương
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   533   /   350

Trình bày: Phương Thảo ĐN - Ca đoàn Giáo xứ Gia Tôn
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   1197   /   388

Trình bày: Tường Lý
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   832   /   340

Trình bày: Tường Lý
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   606   /   362

Trình bày: Phương Thảo (ĐN)
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   831   /   377

Trình bày: Vũ Phong
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   574   /   325

Trình bày: Vũ Phong
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   611   /   397

Trình bày: Kim Loan
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   1148   /   355

Trình bày: Duy Thái
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   449   /   301

Trình bày: Phi Nguyễn
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   796   /   486

Trình bày: Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   726   /   328

Trình bày: Gia Ân
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   917   /   381

Trình bày: Phương Thảo (ĐN)
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   572   /   379

Trình bày: Như Tỉnh - Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   2008   /   497
Tổng số 41 bài hát trong 2 trang.
<<   [1]   2   >>
ĐĂNG NHẬP

 
CA SỸ QUỐC TẾ
HỖ TRỢ

Request Music

Liên Hệ

Trang này tải hết 0.07991 giây(s)
© ThanhCa.org