ThanhCa.org
TÌM KIẾM NHANH
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z 0 - 9
Tìm kiếm chi tiết ...
THỐNG KÊ
TRAFFIC RANKINGS

 

Tìm Kiếm (Không cần gõ tiếng việt có dấu)
   
Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ
Chưa có thông tin gì về album Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ
NGHE ALBUM Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ
Bài hát của Nhạc sỹ: Lm. Nguyên Lễ
Tên bài hát
PDF MP3

Trình bày: Bích Hiền
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   250   /   139

Trình bày: Diệu Hiền
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   393   /   168

Trình bày: Bích Hiền
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   317   /   207

Trình bày: Ngọc Mai
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   345   /   181

Trình bày: Bích Hiền
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   332   /   184

Trình bày: Kim Thư
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   674   /   235

Trình bày: Kim Thư
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   218   /   207

Trình bày: Lm. Kiến Thành
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   308   /   227

Trình bày: Việt Thắng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   686   /   263

Trình bày: Kim Thư
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   534   /   341

Trình bày: Kim Thư
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   442   /   296

Trình bày: Vũ Phong
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   647   /   451

Trình bày: Kim Thư - Việt Thắng - Nhóm BCM
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   330   /   253

Trình bày: Tú Mỹ - Việt Thắng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   378   /   267

Trình bày: Việt Thắng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   315   /   260

Trình bày: Việt Thắng - Nhóm BCM
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   530   /   321

Trình bày: Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   1009   /   375

Trình bày: Thanh Kỳ
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   1149   /   381

Trình bày: Tốp Ca
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   626   /   482

Trình bày: Kim Cúc
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   498   /   297

Trình bày: Phương Thảo (ĐN)
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   488   /   328

Trình bày: Phương Thảo (ĐN)
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   509   /   335

Trình bày: Phương Thảo ĐN - Lm. Nguyên Lễ
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   710   /   403

Trình bày: Phương Thảo ĐN - Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   465   /   334

Trình bày: Quyết Thắng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   641   /   368

Trình bày: Phương Thảo ĐN - Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   527   /   319

Trình bày: Anh Phương
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   526   /   337

Trình bày: Phương Thảo ĐN - Ca đoàn Giáo xứ Gia Tôn
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   1176   /   375

Trình bày: Tường Lý
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   813   /   325

Trình bày: Tường Lý
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   599   /   348

Trình bày: Phương Thảo (ĐN)
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   820   /   364

Trình bày: Vũ Phong
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   566   /   313

Trình bày: Vũ Phong
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   593   /   384

Trình bày: Kim Loan
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   1125   /   337

Trình bày: Duy Thái
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   437   /   284

Trình bày: Phi Nguyễn
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   769   /   459

Trình bày: Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   719   /   316

Trình bày: Gia Ân
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   892   /   368

Trình bày: Phương Thảo (ĐN)
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   558   /   365

Trình bày: Như Tỉnh - Minh Hoàng
Tác giả: Lm. Nguyên Lễ  /   1880   /   475
Tổng số 41 bài hát trong 2 trang.
<<   [1]   2   >>
ĐĂNG NHẬP

 
CA SỸ QUỐC TẾ
HỖ TRỢ

Request Music

Liên Hệ

Trang này tải hết 0.07787 giây(s)
© ThanhCa.org